Skip to content

हृदयघातका ८ लक्षण हरेक महिलाले जान्नै पर्ने हुन्छअनुसन्धानले देखाएको छ कि जन्ममा महिला नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले जन्मको समयमा पुरुष तोकिएका व्यक्तिहरू भन्दा फरक रूपमा हृदयघातका लक्षणहरू अनुभव गर्छन्।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *