Skip to content

हेली स्टेनफेल्डले नयाँ एकल ‘सनकिसिङ’ साझा गर्छिन्


Hailee Steinfeld नयाँ एकल नामको साथ फर्किइन् ‘सनकिसिङ’। यो गत वर्षको एन्डरसनलाई पछ्याउँछ। Paak कोलाबोरेसन ‘कोस्ट’, जसले दुई वर्षमा गायकको पहिलो एकल चिन्ह लगाइयो। यसलाई तल जाँच गर्नुहोस्।

2020 मा फिर्ता, स्टेनफेल्डले पाँच-गीत EP नामक रिलीज गर्यो आधा लिखित कथा

पोस्ट हेली स्टेनफेल्डले नयाँ एकल ‘सनकिसिङ’ साझा गर्छिन् पहिलो मा देखा पर्यो हाम्रो संस्कृतिSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *