Skip to content

✞✞✞ (क्रस) जर्ज माइकलको ‘एक थप प्रयास’ को आवरण साझा गर्नुहोस्


✞✞✞ (क्रस) – डेफ्टोनसको चिनो मोरेनो र निर्माता/मल्टी-इन्स्ट्रुमेन्टलिस्ट शान लोपेज सम्मिलित जोडीले साझा गरेका छन्। आवरण जर्ज माइकलको ‘एक थप प्रयास’ को। यसलाई तल जाँच गर्नुहोस्।

क्रिसमसको पूर्वसन्ध्या २०२० मा, ब्यान्डले एक आश्चर्यजनक कभर साझा गर्यो ‘अन्तको सुरुवात’ कारण र प्रभाव द्वारा, 2021 मा Q Lazzarus को प्रस्तुति संग छुट्टी परम्परा जारी राख्दै ‘अलविदा घोडाहरू‘। यस वर्षको सुरुमा, तिनीहरूले जारी गरे स्थायी।रेडियन्ट EP

पोस्ट ✞✞✞ (क्रस) जर्ज माइकलको ‘एक थप प्रयास’ को आवरण साझा गर्नुहोस् पहिलो मा देखा पर्यो हाम्रो संस्कृतिSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *