Skip to content

19 चीजहरू जसले बच्चाको आत्मविश्वासलाई मार्छ (अभिभावकहरूले अनजानमा यी मध्ये धेरै गर्छन्)तिनीहरूलाई अन्य बच्चाहरूसँग तुलना गरेर; यसले बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यलाई अपरिवर्तनीय रूपमा हानि पुर्‍याउन सक्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *