Skip to content

2023 का लागि कार्यशाला प्रस्तावहरू स्वीकार गर्दै — BC Alliance for Arts + Cultureयो ग्यालेरी हाल उनीहरूको 2023 को लागी आवेदनहरू स्वीकार गर्दैछ कार्यशालाहरू!

के तपाइँसँग तपाइँ साझा गर्न चाहानु भएको ज्ञान वा तपाइँले महारत हासिल गरेको प्रविधिहरू छन्? कार्यशालाहरूसँग लचिलो ढाँचा छ तपाईंको आवश्यकताको लागि अनुमति दिन।

मितिहरू चाँडै भरिने अपेक्षा गरिएको हुनाले सहजकर्ताहरूलाई चाँडै आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिन्छ।

सबमिशन जारी छ।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *