Skip to content

ASO Convergence Conference — BC Alliance for Arts + Culture मा नेटवर्क र जडान


सामेल हुनुहोस् जन संस्कृति र साथी ASOs, कला कोषकर्ताहरू, कलाकारहरू र भविष्य-उन्मुख भेलाका लागि परिवर्तनकर्ताहरू; समान विचारधारा भएका संस्था र व्यक्तिहरूको अभिसरण।

दुई दिनको अवधिमा अभिसरणसमाधान मार्गहरूबाट थप निष्कर्षहरू अन्वेषण गर्नुहोस्, अन्तरक्रियात्मक व्यावसायिक विकास कार्यशालाहरूमा संलग्न हुनुहोस्, र सहयोगी रूपान्तरणात्मक छलफलहरूमा भाग लिनुहोस्।

मितिहरू: जनवरी २२-२४, २०२३

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *