BC को बहुसांस्कृतिकता र जातिवाद विरोधी अनुदानको लागि आवेदन दिनुहोस् – कला + संस्कृतिका लागि BC गठबन्धन


अन्तर्गत BC को सरकारको वार्षिक बहुसांस्कृतिकता र नस्लवाद विरोधी अनुदान कार्यक्रम, अन्तरसांस्कृतिक अन्तरक्रिया, विश्वास र समझदारी निर्माण गर्ने वा नस्लवाद, घृणा र प्रणालीगत अवरोधहरूलाई चुनौती दिने परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न कोषहरू उपलब्ध छन्।

2022-23 मा, कार्यक्रम फोकस परियोजनाहरूमा छ जसले प्रणालीगत नस्लवाद, घृणाका घटनाहरू, र जातीय समुदायहरूमा क्षमता निर्माण गर्न खोज्छ। जातीय र सीमान्तकृत समूहहरूद्वारा पेश गरिएका आवेदनहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

परियोजनाहरू मार्च 1, 2023 मा वा पछि सुरु हुनु पर्छ र मार्च 31, 2024 मा समाप्त हुनुपर्छ।

2022-23 अनुदान चक्रमा, योग्य संस्थाहरूले $ 5,000 सम्म अनुदानको लागि आवेदन दिन सक्छन्।

योग्यता र आवेदन दिनको लागि, तिनीहरूको भ्रमण गर्नुहोस् वेबसाइट

आवेदन समय सीमा: नोभेम्बर २५, २०२२ बेलुकी ५:०० बजे PST।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *