Skip to content

COP15: ‘प्रकृतिसँगको सम्झौता’ मा शिखर सम्मेलन अन्तिम चरणमा प्रवेशप्रकृतिको विनाशलाई रोक्नको लागि विश्वव्यापी सम्झौतामा छाप लगाउने निर्णय दिन नजिक छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *