Skip to content

COP15: संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता शिखर सम्मेलनबाट पाँच प्रमुख टेकवे


“विलुप्तताले वार्ता गर्दैन – विज्ञानले स्पष्ट छ कि हामीले 2030 सम्ममा कम्तिमा आधा पृथ्वीको रक्षा गर्न आवश्यक छ,” ओस्कर सोरिया, गैर-लाभकारी, Avaaz को अभियान निर्देशक भन्छन् “यो पाठ हामी जहाँ छौं त्यहाँबाट एक कदम अगाडि बढेको छ, तर प्रकृतिलाई ठूलो छलांग चाहिन्छ।”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *