Skip to content

COP27: शर्म अल शेख जलवायु सम्मेलनमा के सहमति भयो?


एक्शन एड इन्टरनेशनलका जलवायु न्याय प्रमुख टेरेसा एन्डरसनले बीबीसीलाई बताइन् कि आदिवासी समूहहरूको अधिकार सुरक्षित हुनेछैन भन्ने चिन्ता छ: “तपाईं आफ्नो उत्पादनको बारेमा साँच्चै कमजोर दाबी गर्न सक्नुहुन्छ – यसले कार्बनलाई कुनै न कुनै रूपमा हटाउनेछ। वातावरण, तर त्यो समुदायबाट जग्गा लिएर वृक्षारोपणको रूपमा हुन सक्छ।”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *