Skip to content

FTX सह-संस्थापक साम बैंकम्यान-फ्राइड अमेरिकामा फिर्ता छन्, $ 250 मिलियन जमानतमा रिहा


क्यारोलिन एलिसन, 28, तार जालसाजी गर्ने षड्यन्त्रको दुईवटा गणनामा अभियोग लगाइएको छ र दोषी ठहरिएको छ, जसमध्ये प्रत्येकमा 20 वर्षको जेल सजाय हुन्छ; तार धोखाधडीको दुई गणनाहरू, जसमध्ये प्रत्येकलाई अधिकतम २० वर्षको जेल सजाय हुन्छ; वस्तु जालसाजी गर्ने षड्यन्त्रको एक गणना, जसमा अधिकतम पाँच वर्षको जेल सजाय हुन्छ; धितोपत्र जालसाजी गर्ने षड्यन्त्रको एक गणना, जसमा अधिकतम पाँच वर्षको जेल सजाय हुन्छ; र मनी लान्ड्रिङ गर्ने षड्यन्त्रको एक गणना, जसमा अधिकतम २० वर्षको जेल सजाय हुन्छ।

ग्यारी वाङ, 29, तार धोखाधडी गर्ने षड्यन्त्रको एक गणनाको लागि अभियोग लगाइएको छ र दोषी ठहरिएको छ, जसमा अधिकतम २० वर्षको जेल सजाय हुन्छ; तार धोखाधडीको एक गणना, जसमा अधिकतम 20 वर्षको जेल सजाय हुन्छ; वस्तु जालसाजी गर्ने षड्यन्त्रको एक गणना, जसमा अधिकतम पाँच वर्षको जेल सजाय हुन्छ; र धितोपत्र जालसाजी गर्ने षड्यन्त्रको एक गणना, जसमा अधिकतम पाँच वर्षको जेल सजाय हुन्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *