Skip to content

HS2 Ltd प्रकृतिमा प्रभावको गलत गणना गर्दै – वन्यजीव ट्रस्टहरूHS2 Ltd को जैविक विविधतामा यसको प्रभावको मूल्याङ्कन “अशुद्धताले भरिएको” छ – वन्यजन्तु परोपकारी संस्थाहरू भन्छन्Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *