Skip to content

HSBC ले नयाँ तेल र ग्यास क्षेत्रहरूको लागि कोष समाप्त गर्ने छ


तेल र ग्यास जस्ता जीवाश्म इन्धनमा लगानी घटाउने अभियान चलाउने परोपकारी संस्था ShareAction मा बैंकिङ कार्यक्रमका प्रमुख जेन मार्टिनले भने: “HSBC को घोषणाले जीवाश्म इन्धनका दिग्गजहरू र सरकारहरूलाई नयाँ तेल र वित्तपोषणको लागि बैंकहरूको भोक देखाएको छ। ग्याँस क्षेत्रहरू घट्दै छन्।”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *