Skip to content

Lizzo ‘विशेष’ को नयाँ संस्करणको लागि SZA ट्याप गर्दछ


Lizzo ले ‘Special’ को नयाँ रिमिक्सको लागि SZA लाई सूचीबद्ध गरेको छ। यसलाई तल सुन्नुहोस्।

हालै लिजो प्रदर्शन गरियो ६५ औँ वार्षिक ग्रामी अवार्डमा ‘विशेष’, साथै उनको सोही नामको एल्बम ‘अबाउट डम टाइम’ को अर्को ट्र्याक, जुन पनि जित्यो वर्षको रेकर्ड। डिसेम्बरमा, SZA धेरै प्रत्याशित भएको थियो CTRL पुन: कुराकानी अगाडि बढाउनु, SOSजसमा Lizzo बाट अप्रत्याशित उपस्थिति रहेको छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *