Skip to content

Notpla: UK प्लास्टिक-वैकल्पिक विकासकर्ता £ 1m अर्थसट पुरस्कार विजेताहरू मध्येप्रकृतिमैत्री प्याकेजिङ विकास गर्ने लन्डन फर्म पाँच जलवायु पुरस्कार विजेताहरूमध्ये एक हो।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *