Shenzhou-15: चीनले Tiangong अन्तरिक्ष स्टेशनमा नयाँ चालक दल पठाएको छमिसनले नयाँ टियाङगोङ अन्तरिक्ष स्टेशनमा पहिलो इन-अर्बिट चालक दललाई हस्तान्तरण गर्नेछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *