Skip to content

जीन-सम्पादन गरिएको कुखुराले अरबौं चल्लाहरू समाप्त गर्न सक्छइजरायली अन्वेषकहरूले जीन-सम्पादन गरिएको कुखुराको बथान विकास गरेको दाबी गरेका छन् जसले अण्डा दिन्छ जसबाट केवल पोथी चल्लाहरू निस्कन्छ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *