Skip to content

मेघन मार्कलसँग ‘कुनै पनि राम्रो काम दण्डित हुँदैन’


मेघन मार्कलले कथित रूपमा शाही परिवारमा सबैलाई “वास्तवमै नराम्रो” महसुस गराउँदैछ, र “कुनै पनि राम्रो काम” सजाय नदिने जस्तो बनाइरहेको छ।

शाही लेखक र टिप्पणीकार सारा वाइनले आफ्नो नयाँ टुक्रामा यो स्वीकार गरे आइतबार मेल।

उनले लेखेर सबै कुरा सुरु गरिन्, “राजा – र अन्य शाहीहरूले – सहिष्णुता र विविधताको लागि गरेका सबै काम पछि, परिवार कुनै न कुनै रूपमा ‘संस्थागत रूपमा जातिवादी’ हो भन्ने विचार बेतुका भन्दा कम छैन।”

“यद्यपि यो विचार ससेक्सहरूले चलाखीपूर्वक ईन्जिनियर गरेको हो। तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप एउटा कथा सिर्जना गर्न सक्छन्: उनीहरूको छविलाई बलियो बनाउन – र बैंक खाता – शाही परिवारको खर्चमा।

सुश्री वाइनले पनि यसो भनिन्, “उनी र डचेसलाई यसको लागि पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने विचारको लागि, मलाई लाग्छ कि यसले तपाईलाई हामी अहिले बाँचिरहेको संसारको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछ।”

“एउटा संसार जहाँ कुनै पनि असल काम दण्डित हुँदैन, र जहाँ कठोर परिश्रम र समर्पण बढ्दो आत्म-दया र खाली सद्गुण संकेतको सामनामा अर्थहीन हुन्छ।”Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *