Skip to content

BTS Jungkook मा TXT तिनीहरूलाई तीतो हर्बल चिया उपहार दिँदै: ‘यसको स्वाद साँच्चै खराब थियो’BTS Jungkook ले TXT लाई सबैभन्दा अराजक चीजको साथ उपहार दियो। TXT सदस्यहरू Taehyun, Beomgyu, र Huening Kai ले भर्खरै “खराब” उपहारमा परिकार गरे।

TXT सदस्यहरू Taehyun, Beomgyu, र Huening Kai ले डिसेम्बर 17 मा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुभयो जहाँ समूहका maknae, Huening Kai ले BTS Jungkook समावेश गरेको एक रमाइलो किस्सा साझा गर्नुभयो।

कोरियाबूका अनुसार, ह्युनिङ काईले प्रत्यक्ष प्रसारणमा खुलासा गरे कि उनले ‘गोसाम्चा’, परम्परागत जडिबुटी चिया प्रयोग गरे, जुन जङ्कुकले पहिलो पटक TXT लाई उपहार दिए।

पहिलो पटक यो प्रयास गर्दै, Huening काईले भने, “मैले पहिलो पटक गोसम्चा पाएको थिएँ जब Jungkuok Hyung ले हामीलाई कम्पनीमा दियो।

उनले जारी राखे, “ह्युङ केहि शूट गरेपछि आएको थियो। मैले पहिलो पटक प्रयास गरें र यो ‘वाह! साँच्चै!’ हाम्रो शरीर शुद्ध हुँदैछ जस्तो लाग्यो, यो साँच्चै प्रकृतिको स्वाद हो। यो पृथ्वीको स्वाद जस्तै लाग्छ। वाह! यो साँच्चै अविश्वसनीय छ।”

जब काईले चियाको बारेमा आफ्नो भावना व्यक्त गर्न थप विनम्र तरिका खोज्दै थिए, Beomgyu यसो भन्दै आफ्नो विचार संक्षेप गरे, “यसको स्वाद साँच्चै खराब थियो।”

BTS जापानी फ्यान क्लबको लागि पहिलो पटक प्रयास गर्दा Jungkook आफैले चियालाई घृणा गरे तापनि, र एक पटक यसलाई सबैभन्दा डराउने चीजहरूमा सूचीबद्ध गरे पनि, उनले अझै पनि TXT लाई उपहारको रूपमा पठाउने छनौट गरे। यसले उनको जेठो दाजुभाइको व्यवहार देखाउँछ।Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *